Beyağaç

Ege bölgesinde Eskere Ovası adı ile anılan düzlük arazide kurulmuş bir yerleşim birimidir. Doğusunda Acıpayam, batısında Kale-Muğla, kuzeyinde Tavas-Kale, güneyinde Muğla-Köyceğiz ile çevrili olup rakım 650 m’dir. Tarihin akışı içerisinde Romalılara, Selçuklulara ve Osmanlılara mekân olmuştur. Osmanlı padişahlarından III. Ahmet, kızı Mihrişah Sultan’a Beyağaç ve havalesini çeyiz hediyesi olarak vermiş ve Mihrişah Sultan da buranın gelirlerini Medine’ ye bağışlamıştır. Osmanlılar döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Sazak Köyü’ne bağlı mahalle iken daha sonra Sarıyer adı altında köy kurulmuş, bilahare Sarıyer ile Eskere Mahalleleri birleşerek BEYAĞAÇ adını almıştır.

ŞAMANİZM DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE "EREN GÜNÜ ŞENLİKLERİ"

YAŞAYAN İNSAN EFSANESİ  "HALİME ÖKTE" 

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNİN ALTIN KEMERİ EBEDİ SAHİBİ "HÜSEYİN ÇOKAL"